Fyzioterapie děti

Nabízím fyzioterapii pro děti a provádím diagnostiku, léčbu a prevenci pohybových obtíží. Fyzioterapii se věnuji více než 20 let a využívám dlouholeté zkušenosti ze specializovaných pracovišť v ostravských nemocnicích. Vlastním mezinárodní certifikáty ze specializovaných kurzů se zahraničními lektory zahrnující progresivní léčebné metody. Upřednostňuji individuální přístup a využívám kombinaci a vzájemné doplnění jednotlivých technik. Jsem si jistá, že úspěch léčby je také závislý na aktivním přístupu pacienta.
Nabízím individuální fyzioterapii pro děti kojeneckého a batolecího věku:
 • Zhodnocení psychomotorického vývoje
 • Observaci a zhodnocení dovedností dítěte
 • Zaučení rodičů v zacházení s dítětem (handling-polohování, nošení, zvedání, oblékání, pozice při kojení a krmení atd.)
 • Prevenci asymetrického a nerovnoměrného vývoje dítěte
 • Terapii dětí s centrální koordinační a tonusovou poruchou (hypotonie, predilekce hlavičky atd.)
 • Terapii dětí s vrozenými vadami a deformitami, genetickými onemocněními aj.
 • Terapii dětí s neurologickými onemocněními
Nabízím individuální fyzioterapii pro děti předškolního a školního věku u těchto stavů:
 • Vadné držení těla
 • Skolióza
 • Vady nohou- ploché nohy, vbočení a vybočení přednoží, Pes equinovarus atd.
 • Poruchy chůze-chůze po špičkách, vtáčení nebo vytáčení špiček, zakopávání atd.
 • Respirační onemocnění
 • Poúrazové a pooperační stavy
 • Akutní a chronické bolesti pohybového aparátu
 • Prevence poruch pohybového aparátu u dětí (nedostatečná pohybová aktivita, růstový spurt, jednostranné sportovní zatížení, atd.)
 • Poruchy rovnováhy a koordinace
 • Děti s neurologickými onemocněními ( např. DMO)
Používám například tyto diagnostické a terapeutické techniky:
 • Bobath koncept (Baby Bobath)
 • Vojtova metoda
 • Senzorická integrace
 • Prechtlova metoda
 • Metoda Neurac (Redcord)
 • Spirální stabilizace páteře
 • Respirační fyzioterapie
 • Kineziotaping
 • Dynamic taping