Můj profil


Lenka Jůzová, roz. Bachanová

Registrovaná fyzioterapeutka Ministerstvem zdravotnictví ČR
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
registrační číslo 024-0010-7380

Certified Neurac Practitioner
Certified NeuroKinetic Therapy® Level 2 Practitioner
Terapeut M.T.C. ( Medical Taping Concept)
Dynamic Tape terapeut
NDT Bobath terapeut
Baby Bobath terapeut
Vojta terapeut


Vzdělání:

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, MZ ČR,  2005
 • Specializační studium v oboru rehabilitační pracovník v úseku práce léčebná tělesná výchova (atestace), Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999 – 2000
 • Fyzioterapeut, Pomaturitní kvalifikační studium Střední zdravotnická škola Ostrava, 1992 – 1995

Praxe:

 • Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici v Ostravě, 1995 – 2011
 • Klinika léčebné reahabilitace, Fakultní nemocnice Ostrava, 2011- 2017
 • Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioterapie Lenka Jůzová, 2016- dosud

Odborné kurzy, konference, přednášky:

 • NEUROKINETIC THERAPY® NKT Level 3, lektor Simon Jones (Velká Británie), 2022
 • Certification NEUROKINETIC THERAPY® NKT Level 2, 2022
 • NEUROKINETIC THERAPY® NKT Level 2, lektor Simon Jones (Velká Británie), 2021
 • Certification NEUROKINETIC THERAPY® NKT Level 1, 2021
 • Workshop First NKT Study group Czech rep., lektor Danielle Cournoyer (Kanada), 2019
 • NEUROKINETIC THERAPY® NKT Level 1, lektor Simon Jones (Velká Británie), 2019
 • REDCORD INTERNATIONAL CONFERENCE, Sankt Wolfgang, Bad Ischl (Rakousko), 2018
  Workshopy:
  Post-operative Rehab after arthroscopic repair, Elif Turgut
  Redcord exercise after anterior cruciate ligament reconstruction, Maciej Bialy
  Redcord training for cyclists, Lina Aarestad Lia
  Redcord training for Running performance, Henrik Pay
  Clinical methods for Objective assessment and training of proprioception, Ulrik Roijezon
  Clinical examination of the foot, Vegard Friis Ruud
  Neurac treatment of Post- partum pelvic girdle pain, Marianne Ruud
  Redcord based training program for sport, Åsmund Tveitevoll
 • Konference FYZIOTERAPIE V SOUVISLOSTECH, Praha, 2017
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 3, lektor Øyvind Pedersen (Norsko), 2017
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2- STIMULA, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2- HORNÍ KONČETINY, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2- KRK, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2- DOLNÍ KONČETINY, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2- ZÁDA A PÁNEV, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 1, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2015
 • SPIRÁLNÍ STABILIZACE (SM SYSTÉM), lektor Markéta Hurníková (ČR), 2015
 • PREVENCE NÁSLEDKŮ ONEMOCNĚNÍ A ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ V DĚTSKÉM VĚKU, lektor Dr. Aleksandra Lada, NDT specialista SLT Senior Tutor (Polsko), 2015
 • ASYMETRIE VE VÝVOJI DÍTĚTE, lektor Sarah Capelovitch, Ph.D., PT, Senior EBTA Tutor (Izrael), 2015
 • PRECHTL´S METOD ON THE QUALITATIVE ASSESSMENT OF GENERAL MOVEMENTS, lektor prof. MUDr. Christa Einspieler (Rakousko), 2015
 • INTRODUCTORY MAES THERAPY® COURSE, lektor Jean-Pierre Maes, NDT Senior Tutor, Director MAES Therapy® (Velká Británie), 2015
 • ORTOPEDICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN- JEJICH FUNKCE A ROLE PŘI TERAPEUTICKÉM PROCESU, lektor Mgr. Krzysztof Krasowicz (Polsko), 2014
 • VYUŽITÍ A ÚPRAVA SPECIFICKÝCH POMŮCEK UMOŽŇUJÍCÍCH MOBILITU A KOMUNIKACI, lektor Petra Mikesková, DiS., NDT Tutor (Anglie), 2014
 • MOŽNOSTI ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE (AAK) U DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM, lektor Mgr. Marcela Jarolímová (ČR), 2014
 • CASTILLO MORALES® CONCEPT, lektor Cordula Dehmel, Andrea Ellinghaus (Německo), 2014
 • ADVANCE BOBATH- KURZ ANALÝZY POHYBU A TERAPEUTICKÝCH DOVEDNOSTÍ (ADVANCED MOVEMENT ANALYSIS AND TREATMENT SKILLS), lektor Jean-Pierre Maes, NDT Senior Tutor, Director MAES Therapy® (Velká Británie), 2013
 • VLIV C-TH PŘECHODU NA KVALITU MOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE, TERAPIE VOJTOVOU, lektor Bc. Věra Skaličková- Kováčiková (ČR), 2013
 • TERAPIE VOJTOVOU METODOU, VYŠETŘENÍ A TERAPIE PACIENTŮ, lektor   Bc. Věra Skaličková- Kováčiková, Mgr. Eva Macháčová (ČR), 2013
 • DYNAMICTAPING VE FYZIOTERAPII, lektor Mgr. Marika Bajerová (ČR), 2012
 • TERAPIE VOJTOVOU METODOU, PRAKTICKÁ APLIKACE, ÚNIKOVÉ MECHANISMY, lektor Bc. Věra Skaličková- Kováčiková (ČR), 2012
 • BOBATH NDT REFRESHER, lektor Dr. Sarah Capelovitch PhD P.T., NDT Senior Tutor (Izrael), 2012
 • KURZ DIAGNOSTIKA A TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH (MANUÁLNÍ MEDICÍNA) PRO FYZIOTERAPEUTY, lektor PhDr. Miroslav Dobeš (ČR), 2012
 • KURZ TERAPIE PORUCH DÝCHÁNÍ, lektor Mgr. Kateřina Neumannová (ČR), 2011
 • PŘÍPRAVA A FACILITACE HORNÍ KONČETINY A RUKY PRO FUNKCI , lektor Fotini Zografou, NDT Tutor (Řecko), 2011
 • HEMIPARÉZA U DĚTÍ, lektor Neda Rotar – NDT Senior Tutor (Slovinsko), 2010
 • MEDICAL TAPING CONCEPT (M.T.C.), lektor Ralph-E. Gericke (Německo), 2009
 • ATHETOSIS (Atetóza u dětí s DMO), lektor Gillian Stern (Anglie), 2009
 • SENZORICKÁ INTEGRACE, lektor Liliana Klimont (Polsko), 2005
 • NDT BABY BOBATH (Bobath terapie pro děti do 1 roku), lektor Zofia Szwiling, NDT Senior Tutor (Polsko), 2005
 • NDT BASIC BOBATH (Bobath terapie pro děti), lektoři Zofia Szwiling (Polsko), Sarah Capelovitch (Izrael), Ola Lada (Polsko), MUDr. Irina Chmelová (ČR), 2003 – 2004
 • REFLEXNÍ LOKOMOCE PODLE VOJTY, lektor Hana Nováková (ČR), 2001 – 2002
 • KURZ DLE SCHROTOVÉ, lektor A. Jendeková (ČR), 2001
 • UŽITÍ TECHNIKY BOBATHOVÝCH V DĚTSKÉM VĚKU, lektor André Lepoivre (Francie), 1997
 • ZÁKLADY BOBATHOVY TECHNIKY V DĚTSKÉM VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA BUKOFACIÁLNÍ REEDUKACI, lektoři André Lepoivre (Francie), Marie José Daverat (Francie), 1996
 • ZÁKLADY BOBATHOVY TECHNIKY V DĚTSKÉM VĚKU, lektor André Lepoivre (Francie), 1995