Můj profil


Lenka Jůzová, roz. Bachanová

Registrovaná fyzioterapeutka Ministerstvem zdravotnictví ČR
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
registrační číslo 024-0010-7380

Certified Neurac Practitioner
Terapeut M.T.C. ( Medical Taping Concept)
Dynamic Tape terapeut
NDT Bobath terapeut
Baby Bobath terapeut
Vojta terapeut
člen České asociace dětských Bobath terapeutů


Vzdělání:

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, MZ ČR,  2005
 • Specializační studium v oboru rehabilitační pracovník v úseku práce léčebná tělesná výchova (atestace), Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999 – 2000
 • Fyzioterapeut, Pomaturitní kvalifikační studium Střední zdravotnická škola Ostrava, 1992 – 1995

Praxe:

 • Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici v Ostravě, 1995 – 2011
 • Klinika léčebné reahabilitace, Fakultní nemocnice Ostrava, 2011- 2017
 • Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioterapie Lenka Jůzová, 2016- dosud

Odborné kurzy, konference, přednášky:

 • Konference FYZIOTERAPIE V SOUVISLOSTECH, Praha, 2017
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 3, lektor Øyvind Pedersen (Norsko), 2017
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2 STIMULA, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2 HORNÍ KONČETINY, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2 KRK, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2 DOLNÍ KONČETINY, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 2 ZÁDA A PÁNEV, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2016
 • REDCORD® MEDICAL NEURAC 1, lektor Mgr. Alice Hamáčková (ČR), 2015
 • SPIRÁLNÍ STABILIZACE (SM SYSTÉM), lektor Markéta Hurníková (ČR), 2015
 • PREVENCE NÁSLEDKŮ ONEMOCNĚNÍ A ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ V DĚTSKÉM VĚKU, lektor
 • Dr. Aleksandra Lada, NDT specialista SLT Senior Tutor (Polsko), 2015
 • ASYMETRIE VE VÝVOJI DÍTĚTE, lektor Sarah Capelovitch, Ph.D., PT, Senior EBTA Tutor (Izrael), 2015
 • KURZ PRECHTLOVY METODY (PRECHTL´S METOD ON THE QUALITATIVE ASSESSMENT
 • OF GENERAL MOVEMENTS), lektor prof. MUDr. Christa Einspieler, Rakousko, 2015
 • INTRODUCTORY MAES THERAPY® COURSE, lektor Jean-Pierre Maes, NDT Senior Tutor, Director MAES Therapy® (Anglie), 2015
 • ORTOPEDICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN- JEJICH FUNKCE A ROLE PŘI TERAPEUTICKÉM PROCESU, lektor Mgr. Krzysztof Krasowicz (Polsko), 2014
 • VYUŽITÍ A ÚPRAVA SPECIFICKÝCH POMŮCEK UMOŽŇUJÍCÍCH MOBILITU A KOMUNIKACI, lektor Petra Mikesková, DiS., NDT Tutor (Anglie), 2014
 • MOŽNOSTI ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE (AAK) U DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM, lektor Mgr. Marcela Jarolímová, Ostrava, 2014
 • CASTILLO MORALES® CONCEPT, lektor Cordula Dehmel, Andrea Ellinghaus (Německo), 2014
 • ADVANCE BOBATH- KURZ ANALÝZY POHYBU A TERAPEUTICKÝCH DOVEDNOSTÍ (ADVANCED MOVEMENT ANALYSIS AND TREATMENT SKILLS), lektor Jean-Pierre Maes, NDT Senior Tutor, Director MAES Therapy®, (Anglie), 2013
 • VLIV C-TH PŘECHODU NA KVALITU MOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE, TERAPIE VOJTOVOU
 • METODOU, VYŠETŘENÍ A TERAPIE PACIENTŮ, lektor Bc. Věra Skaličková, Mgr. Eva Macháčová, Ostrava, 2013
 • DYNAMICTAPING VE FYZIOTERAPII, lektor Mgr. Marika Bajerová, Olomouc, 2012
 • TERAPIE VOJTOVOU METODOU, PRAKTICKÁ APLIKACE, ÚNIKOVÉ MECHANISMY, lektor Bc. Věra Skaličková, Ostrava, 2012
 • BOBATH NDT REFRESHER, lektor Dr. Sarah Capelovitch PhD P.T., NDT Senior Tutor (Izrael), 2012
 • KURZ DIAGNOSTIKA A TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH (MANUÁLNÍ MEDICÍNA) PRO FYZIOTERAPEUTY, lektor PhDr. Miroslav Dobeš, Ostrava, 2012
 • KURZ TERAPIE PORUCH DÝCHÁNÍ, lektor Mgr. Kateřina Neumannová, Ostrava, 2011
 • PŘÍPRAVA A FACILITACE HORNÍ KONČETINY A RUKY PRO FUNKCI , lektor Fotini Zografou, NDT Tutor (Řecko), 2011
 • HEMIPARÉZA U DĚTÍ, lektor Neda Rotar – NDT Senior Tutor (Slovinsko), 2010
 • MEDICAL TAPING CONCEPT (M.T.C.), lektor Ralph-E. Gericke (Německo), 2009
 • ATHETOSIS (Atetóza u dětí s DMO), lektor Gillian Stern (Anglie), 2009
 • SENZORICKÁ INTEGRACE, lektor Liliana Klimont (Polsko), 2005
 • NDT BABY BOBATH (Bobath terapie pro děti do 1 roku), lektor Zofia Szwiling, NDT Senior Tutor (Polsko), 2005
 • NDT BASIC BOBATH (Bobath terapie pro děti), lektoři Zofia Szwiling (Polsko), Sarah
 • Capelovitch (Izrael), Ola Lada (Polsko), MUDr. Irina Chmelová (ČR), 2003 – 2004
 • REFLEXNÍ LOKOMOCE PODLE VOJTY, lektor Hana Nováková, Praha, 2001 – 2002
 • KURZ DLE SCHROTOVÉ, lektor A. Jendeková, Ostrava, 2001
 • UŽITÍ TECHNIKY BOBATHOVÝCH V DĚTSKÉM VĚKU, lektor André Lepoivre (Francie), 1997
 • ZÁKLADY BOBATHOVY TECHNIKY V DĚTSKÉM VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA BUKOFACIÁLNÍ REEDUKACI, lektoři André Lepoivre (Francie), Marie José Daverat (Francie), 1996
 • ZÁKLADY BOBATHOVY TECHNIKY V DĚTSKÉM VĚKU, lektor André Lepoivre (Francie), 1995