Fyzioterapie dospělí

Nabízím fyzioterapii pro dospělé a provádím diagnostiku, léčbu a prevenci pohybových obtíží. Fyzioterapii se věnuji více než 20 let a využívám dlouholeté zkušenosti ze specializovaných pracovišť v ostravských nemocnicích. Vlastním mezinárodní certifikáty ze specializovaných kurzů se zahraničními lektory zahrnující progresivní léčebné metody. Upřednostňuji individuální přístup a využívám kombinaci a vzájemné doplnění jednotlivých technik. Jsem si jistá, že úspěch léčby je také závislý na aktivním přístupu pacienta.
Nabízím individuální fyzioterapii pro dospělé u těchto stavů:
 • Akutní a chronické bolesti pohybového aparátu (hlavy, šíje, hrudníku, zad, kloubů, svalů,  neurologická onemocnění, atd.)
 • Poúrazové stavy (zlomeniny, luxace, subluxace, natažení, natržení nebo přetržení vazů,  naražená žebra, autonehody – whiplash, atd.)
 • Předoperační a pooperační stavy (zacvičení pacientů před operací, obnovení funkce pohybového aparátu a návrat do normálních pohybových aktivit)
 • Techniky respirační fyzioterapie – součást dechové rehabilitace, edukace a zácvik pacienta s respirační pomůckou, nácvik odhlenění a efektivního vykašlávání
 • Prevence poruch pohybového aparátu (kontrola funkce pohybového aparátu u různých druhů přetížení např. dlouhodobé setrvání ve statických pozicích – sed a stoj, při nedostatečné pohybové aktivitě, zlepšení svalové souhry, prevence úrazu u sportovců, zlepšení fyzické kondice u seniorů atd.)
Používám například tyto diagnostické a terapeutické techniky:
 • NeuroKinetic Therapy®

  Neurokinetická terapie NKT® je sofistikovaná diagnostická a léčebná manuální metoda z USA, která se zaměřuje přímo na příčiny dysfunkčního pohybu v centru motorické kontroly (mozku). Zakladatelem je Američan David Weinstock. Metoda využívá manuální svalové testy (Neurokinetický protokol) k hodnocení síly nebo slabosti jednotlivých svalů, jejich propojení s mozečkem a k odhalení kompenzačních mechanizmů a samotné příčiny obtíží pacienta. Poté následuje náprava narušených pohybových vzorů a zapojení svalů do funkce řízené centrálním nervovým systémem. Pacient je edukován o domácí léčbě a aktivním cvičení, což je nezbytné pro dlouhotrvající efekt terapie.

   

 • DYNAMICTAPING

  Dynamictaping (Dynamické tejpování = Biomechanické tejpování ) je novější metoda tejpování vyvinutá australskými muskuloskeletálními fyzioterapeuty (Ryan Kendrick, MPhtySt, BPhty). Dynamictaping je nový přístup tejpování, který využívá speciálně konstruované, vysoce elastické pásky s cílem přispět energií do kinetického řetězce. Dynamictaping hraje nezastupitelnou roli zvláště v tejpování „celého pohybu“ – tzv. biomechanického tejpování. Dynamictape je roztažitelný nejen do délky, ale také do šířky. Usnadňuje tak provedení žádaného pohybu při současném ochranném stabilizování kloubu bez omezení rozsahu pohybu. Dynamictape je ze všech současně využívaných tejpů (kineziotejpy, pevné tejpy) nejvíce protažitelný a nemá koncový bod v protažení. Je voděodolný, prodyšný a lepidlo je o 20% silnější, čímž odolává i velmi náročným aplikacím. Dynamictaping urychluje průběh léčby pacienta v rehabilitačním procesu. Pracuje cestou ovlivnění somatosenzorického, krevního a lymfatického systému. Uplatňuje se jako pomocná metoda při léčbě některých diagnóz v rehabilitaci, neurologii, traumatologii, ortopedii a sportovní fyzioterapii. Dynamictaping optimalizuje funkci svalů a okolních tkání, zvyšuje posunlivost tkání a jizev, obnovuje normální tok krve a lymfy a má analgetický účinek.

 • KINESIOTAPING

  Kinesiotaping (kineziotejpování, funkční tejpování, elastické tejpování) je moderní fyzioterapeutická (rehabilitační) technika, kdy se na tělo aplikují různě barevné elastické pásky. Název kinesiotaping pochází z latinského slova kinesis (pohyb) a anglického tape (páska).
  Tato technika vznikla v Japonsku začátkem 80. let 20. století a autorem je Dr. Kenzo Kase.
  Cílem kineziotejpování je udržení plného rozsahu pohybu a odstranění bolestí. Nalepením kineziotejpů na kůži se stimulují proprioreceptory a tím dochází k uvolnění kůže od podkoží, podkoží od fascie a vznikne větší prostor pro uvolnění svalu.
  Páska pro kinesiotaping může být vyrobena z bavlny, nylonu nebo hedvábí. Některé typy tejpů jsou potaženy turmalínem. Lepidlo, kterým je obvykle přírodní pryskyřice, je na tejpu uspořádáno vlnovitě. Pásek se může natáhnout až na 160% své původní délky, je voděodolný a prodyšný.
  Na lidskou kůži velice dobře a šetrně přilne. Jeho aplikace nebrání běžné denní hygieně, plavání či provozování jiných sportovních činností. Různá barevnost pásky nemá zásadní vliv na terapeutický efekt. Pomocí kineziotejpu můžeme svaly relaxovat nebo je naopak nabudit k větší aktivitě. Pod páskou dochází ke zlepšení prokrvení a tím ke zvýšení metabolismu a odplavení škodlivých látek. Podobným způsobem může ovlivňovat stav vnitřních orgánů a jejich fungování (např. peristaltiku střev), pomáhá redukovat otoky apod.

 • METODA NEURAC

  Léčebná metoda Redcord Medical Neurac® (NEURomusculární AKtivace) vychází ze speciálních terapeuticky přesně dávkovaných cvičení v aparátech Redcord®. Cílem léčebné metody je odstranění bolesti a obnovení funkčních motorických vzorů. Léčba zlepšuje svalovou souhru a zaměřuje se na příčinu problému, ne jen na symptomy. Léčebná metoda Neurac® je nebolestivá a bez vedlejších účinků. Terapie vyžaduje motivaci a koncentraci cvičícího klienta. Cvičení může být fyzicky náročné i obtížné, ale mělo by být vždy prováděno s kontrolou a v nejlepší kvalitě pohybu. Zajištění dlouhodobého účinku léčby by mělo být podpořeno a udržováno domácím cvičením. Trénink s váhou vlastního těla v popruzích je pilířem konceptu. Cviky zlepšují sílu, svalovou vytrvalost, rovnováhu, koordinaci a stabilizaci těla. Největší výhodou je snadné nastavení adekvátní úrovně zátěže. Redcord® je celosvětově využíván i sportovci, u kterých zlepšuje sportovní výkonnost víc než tradiční posilovací trénink.

 • MANUÁLNÍ TERAPIE

  Manuální terapie (měkké a mobilizační techniky) je součástí Myoskeletální neboli Manuální medicíny, která se zaměřuje na vyšetření a terapii poruch funkce hybného systému těla. Pomocí ní se uvolňují a mobilizují měkké tkáně (kůže, podkoží, obaly svalů- fascie, svaly), kloubní pouzdra, vazy, šlachy a chrupavky. Pokud nejsou měkké tkáně pružné neboli elastické a navzájem mezi sebou posunlivé, nelze dosáhnout plné pohyblivosti v kloubu, který obklopují. Totéž platí i pro svaly, které se musí ve svých vazivových obalech volně pohybovat, aby se mohly ve své přirozené délce plně stahovat a protahovat a poskytnout tak plnou svalovou funkci. Pomocí měkkých technik se odhalují hyperalgické (bolestivé) zóny, které se následně odstraňují. Mobilizací páteře, periferních kloubů a žeber je nenásilně obnovena kloubní vůle i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu. Součástí měkkých technik je také protažení a polohová relaxace. Mezi tyto techniky pro uvolňování kloubních blokád patří velmi často používaná „Post-izometrická relaxace“ a „Joint play“. Do mobilizačních technik patří i nácvik automobilizace. Ošetřením funkční poruchy v rámci zřetězení jsou ovlivněny i vzdálené části těla. Těmito technikami se reflexní cestou uvolňuje nejen napětí měkkých tkání, ale i porušená funkce vnitřních orgánů. Technikami měkkých tkání se také uvolňují jizvy. Každá jizva by měla být na dotek nebolestivá, pružná, posunlivá a „nepřisedlá“, jinak může postupem času způsobovat vznik přenesených bolestí. Tato terapie se provádí bez použití masážních emulzí a nelze ji zaměňovat s masáží.

 • SPIRÁLNÍ STABILIZACE PÁTEŘE (SM systém)

  Spirální stabilizace páteře (spirální stabilizace, SM systém, SMS) je metoda cvičení vyvinutá českým lékařem MUDr. Richardem Smíškem. Metoda stabilizuje a mobilizuje páteř, je založena na procvičování dlouhých svalových řetězců ve tvaru spirál, které protahují páteř směrem vzhůru a vyrovnávají ji do centrální osy. Integruje posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Cvičení slouží k prevenci a léčbě problémů s páteří, například výhřezu meziobratlové ploténky. Základní pomůckou při cvičení je pružné lano, využívá se také balanční podložka a pro náročnější cviky pak dvojice opěrných tyčí. Při každém cviku se zapojí všechny důležité prvky najednou- posilování, stabilizace, protahování, relaxace, koordinace, nácvik rovnováhy. Tato metoda je vhodná pro děti od 5 let, pro mládež, sportovce, střední věk, ale i pro seniory. Cvičení má velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů, u bolestí páteře, u skolióz. Řada vrcholových sportovců tuto metodiku používá jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení páteře a velkých kloubů.